Tlačové správy

Stanovisko: Dobre informované verejné rozhodnutia na základe analýz a dát sú v ohrození (29. 1. 2024)

Tlačová správa: Nezávislá súťažná autorita je nástrojom pre hospodársky blahobyt (18. 12. 2023)

Tlačová správa: Výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti 2023 (18. 9. 2023)

Tlačová správa: Stanovisko Slovenskej ekonomickej spoločnosti k metodike a výsledkom Periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (2. 2. 2023)

Tlačová správa: Výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti 2022 (19. 9. 2022)

Vytvorme pre utečencov z Ukrajiny dôstojné pracovné podmienky (14. 3. 2022)

Tlačová správa: Výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti 2021 (6. 9. 2021)

Tlačová správa: Slovenská ekonomická spoločnosť sa pridáva k signatárom DORA (22. 4. 2021)

Tlačová správa: Výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti 2020 (20. 12. 2020)

Ako hodnotia programy strán pred parlamentnými voľbami špičkoví ekonómovia (24. 2. 2020)

Pripomienky Slovenskej ekonomickej spoločnosti k návrhu štandardov SAAVS (29. 11. 2019)

Paul DeGrauwe z London School of Economics: Trhom sú ekologické náklady a nerovnosť ukradnuté, preto potrebujeme štát (20. 10. 2019)

Tlačová správa: Výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Českej společnosti ekonomickej 2019 (13. 9. 2019)

Wendy Carlin - ekonómka, ktorá prepisuje učebnice: človek nie je len homo economicus (10. 10. 2018)

Tlačová správa: Výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti 2018 (22. 9. 2018)

Cena Martina Filka za prínos k rozvoju ekonómie udelená Andrejovi Svorenčíkovi (28. 3. 2018)

Nobelista Robert Engle: V čom je ekonómia ako náuka o sopkách (4. 10. 2017)

Tlačová správa: Výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti 2017 (3. 10. 2017)

Tlačová správa: Konferencia SEAM 2017 (20. 9. 2017)

Tlačová správa: Vyhlásenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti k bezprostrednému ohrozeniu akademických slobôd kľúčových pre zotrvanie Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Budapešti (31. 3. 2017)

Press release: Declaration of the Slovak Economic Association about the imminent threat to academic freedoms that remain key for the Central European University (CEU) in Budapest (31. 3. 2017)

Tlačová správa: Cena Martina Filka (28. 3. 2017)

Tlačová správa: Spoločná výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti NOeG-SEA 2016 (23. 5. 2016)

Stanovisko SES: Podporujeme vyššiu hodnotu za verejné peniaze (3. 4. 2016)

Tlačová správa: Konferencia SEAM 2015 (6. 10. 2015)

Tlačová správa: Valné zhromaždenie slovenskej ekonomickej spoločnosti (16. 6. 2014)

Tlačová správa: Medzinárodná vedecká konferencia Bratislava Economic Meeting 2014 (5. 6. 2014)

Tlačová správa o ustanovujúcom valnom zhromaždení Slovenskej ekonomickej spoločnosti (30. 6. 2010)

Zápisnice

Zápisnica z valného zhromaždenia (2023)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2022)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2021)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2020)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2019)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2018)

Zápisnica z písomného hlasovania valného zhromaždenia (2018)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2017)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2016)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2015)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2014)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2013)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2012)

Newsletter Slovenskej ekonomickej spoločnosti

Príspevky a informácie o konferenciách, workshopoch, prednáškach, seminároch či iných podujatiach, štipendiách, možnostiach vedeckých pobytov, špeciálnych vydaniach vedeckých časopisov atď., posielajte na adresu: newsletter@slovakecon.sk.

Archív

Apríl 2024

Október 2023

Apríl 2023

September 2021

September 2020

September 2019

September 2018

Apríl 2018

Október 2017

Apríl 2017

Október 2016

Apríl 2016

September 2015

Apríl 2015

September 2014

Marec 2014

September 2013

Február 2013

Googlegroup Slovenskej ekonomickej spoločnosti

Súbežne s newsletterom existuje aj Googlegroup Slovenskej ekonomickej spoločnosti, ktorej cieľom je umožniť rýchlejšiu komunikáciu medzi členmi spoločnosti. Prihlásiť sa môžete tu.


Slovenská ekonomická spoločnosť, 2024