SEA Mentoring


Cieľom programu je umožniť PhD študentom slovenských vysokých škôl bližší kontakt s členmi SEA a poskytnúť im podporu počas ich štúdia, či už odporúčaním vhodnej literatúry, letných škôl, zahraničných stáží, vhodných konferencií, alebo prípravou spoločných výskumných projektov a prípadne aj spoločných publikácií.

Štatút programu
Zoznam mentorov
Formulár - prihláška pre študentovBratislava Economic Seminar
Semináre spoluorganizuje Katedra hospodárskej politiky EUBA s Odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK. Informácie na research@nbs.sk.

Slovenská ekonomická spoločnosť, 2022