Aktivity Slovenskej ekonomickej spoločnosti

Konferencie

 • Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2022), 15 - 16.9.2022, Bratislava
 • Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2021), 2 - 3.9.2021, Nitra
 • Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2020), 18 - 19.12.2020, Bratislava
 • Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting (CES-SEAM 2019), 11 - 13.9.2019, Brno
 • Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018), 21 - 23.9.2018, Bratislava
 • Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017), 29 - 30.9.2017, Košice
 • Pension – Ageing – Public finances:Future Challenges And Opportunities, 12 - 13.9.2017, Bratislava
 • Joint Annual Meeting of the Austrian Economic Association and the Slovak Economic Association (NOeG-SEA 2016), 27-28.5.2016, Bratislava
 • Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2015), 2-3.10.2015, Košice
 • Bratislava Economic Meeting 2014 (BEM 2014), 13-14.6.2014, Bratislava
 • Bratislava Economic Meeting 2012 (BEM 2012), 7- 8.6.2012, Bratislava
 • Bratislava Economic Meeting 2010 (BEM 2010), 24-26.6.2010, Bratislava
 • Bratislava Economic Meeting 2008 (BEM 2008), 12.6.2008, Bratislava

Hodnotenie akademickej produktivity slovenských ekonómov

Na stránke econrank.sk sprístupňujeme numerické hodnotenie produktivity slovenských ekonómov (ako aj členov Slovenskej ekonomickej spoločnosti zo zahraničia). Umožňujeme porovnať viacero metrík hodnotenia vedeckých publikácií a ich citácií, a to z oblastí iba ekonomicky zameraných vedeckých časopisov, oblasti sociálnych vied, alebo všetkých vedeckých časopisov. Naša preferovaná metodika využíva Article Influence Score a vážený priemer publikácií a citácií v ekonomicky zameraných vedeckých časopisoch. Záujemcovia však majú možnosť nastaviť si množstvo vlastných parametrov.

Workshopy a diskusie

Cena Martina Filka

Cenu Martina Filka udeľuje Slovenska ekonomická spoločnosť za prínos k rozvoju ekonómie na Slovensku udeľovanej slovenským osobnostiam alebo osobnostiam s pobytom na území Slovenskej republiky do 40 rokov za vedecký prínos v oblasti ekonomického výskumu, prínos pre rozvoj hospodárskej politiky a dôkazmi podporovaného rozhodovania vo verejnej správe, ako aj popularizáciu ekonómie. Cena bude po prvýkrát udelená v roku 2018 a následne udeľovaná s dvojročnou periodicitou.

O udeľovaní ceny rozhodlo valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti dňa 28. mája 2016 v Bratislave.

Štatút ocenenia

Laureáti ceny Martina Filka:

 • Juraj Mach (2022)
 • Brian Fabo (2020)
 • Andrej Svorenčík (2018)

Cena SEA Award for Young Economists

Cena sa uďeľuje na výročnej konferencii Slovenskej ekonomickej spoločnosti za najlepší článok autorom do 35 rokov.

Laureáti SEA Award for Young Economists:

 • 2022 - Boris Fišera (Karlova univerzita a Ekonomický ústav, Slovenská akadémia vied): “Exchange Rates and the Speed of Economic Recovery: The Role of Financial Development”
 • 2021 - Samuel Škoda a Regina Seibel (University of Zurich): “Collusion by Exclusion in Public Procurement”
 • 2020 - Tomáša Jagelka (University of Bonn): “Are Economists’ Preferences Psychologists’ Personality Traits? A Structural Approach”.
 • 2019 - Jakub Lonský (University of Pittsburgh): “Does immigration reduce far-right popularity? Evidence from Finnish municipalities”.
 • 2018 - Dagmara Celik Katreniak (National Research University Higher School of Economics): “Persistent overconfidence: Evidence from a randomized control trial in Uganda”.
 • 2017 - Zuzana Múčka (Council for Budget Responsibility): “Is the Maastricht debt limit safe enough for Slovakia? Endogenous fiscal limits and default risk premia”.
 • 2016 - Pavol Majher (Vienna Graduate School of Economics): “Firm entry and exit, investment irreversibility, and business cycle dynamics”.
 • 2015 - Ján Palguta (CERGE-EI): “Political Challengers and Opportunism in Public Procurement: Evidence from Electoral Quasi-Experiment”.
 • 2014 - Peter Tóth (Technical University of Košice): “Proposal of the Experimental Model dealing with the Retail Units Allocation”.


Bratislava Economic Seminar
Semináre spoluorganizuje Katedra hospodárskej politiky EUBA s Odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK. Informácie na research@nbs.sk.

Slovenská ekonomická spoločnosť, 2022