Predseda:

Eduard Baumöhl
Ekonomická univerzita v Bratislave

Bývalý predseda:

Mikuláš Luptáčik (2010 - 2012)
Ekonomická univerzita v Bratislave

Maroš Servátka (2012 - 2014)
Macquarie Graduate School of Management

Július Horváth (2014 - 2016)
Central European University

Martin Kahanec (2016 - 2018)
Ekonomická univerzita v Bratislave, Central European University, CELSI

Martin Šuster (2018 - 2020)
Národná banka Slovenska

Podpredsedovia:

Jana Péliová
Ekonomická univerzita v Bratislava

Andrej Svorenčík
University of Mannheim


Členovia predstavenstva:

Zuzana Fungáčová
Bank of Finland

Martin Lábaj
Ekonomická univerzita v Bratislave

Jana Péliová
Ekonomická univerzita v Bratislava

Andrej Svorenčík
University of Mannheim

Martin Šuster
Národná banka Slovenska

Tomáš Výrost
Ekonomická univerzita v Bratislave

Tajomník a pokladník:

Martin Lábaj
Ekonomická univerzita v Bratislave

Revízna komisia:

Tomáš Krištofóry
Erasmus University Rotterdam

Katarína Lučivjanská
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

Pavol Povala

Fellows:

 • Eduard Baumöhl (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Miroslav Beblavý
 • Martin Berka (Massey University)
 • Pavel Ciaian (European Commission, Joint Research Centre)
 • Jarko Fidrmuc (Zeppelin University Friedrichshafen)
 • Jan Fidrmuc (Université de Lille)
 • Jana Fidrmuc (Warwick Business School)
 • Zuzana Fungáčová (Bank of Finland)
 • Vladimír Gazda (Technická univerzita, EKF Košice)
 • Július Horváth (Central European University)
 • Michal Horváth (Národná banka Slovenska)
 • Roman Horváth (Univerzita Karlova)
 • Martin Kahanec (Central European University)
 • Peter Katuščák (CERGE-EI)
 • Tatiana Kluvánková-Oravská (CETIP)
 • Michal Kolesár (Princeton University)
 • Eugen Kováč (University of Duisburg-Essen)
 • Martin Lábaj (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Lukáš Lafférs (Univerzita Mateja Bela)
 • Katarína Lučivjanská (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • Mikuláš Luptáčik (Wirtschaftsuniversität Wien)
 • Štefan Lyócsa (Prešovská Univerzita a Ekonomický ústav SAV)
 • Ľudovít Ódor (Národná banka Slovenska)
 • Ľuboš Pástor (Chicago Booth)
 • Jana Péliová (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Ján Pokrivčák (SPU Nitra)
 • Pavol Povala (Norges Bank Investment Management)
 • Maroš Servátka (Macquarie Graduate School of Management)
 • Juraj Sipko (Ekonomický ústav SAV)
 • Rudolf Sivák (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Andrej Svorenčík (University of Mannheim)
 • Jakub Steiner (University of Edinburgh, CERGE-EI)
 • Martin Šuster (Národná banka Slovenska)
 • Radovan Vadovič (Carleton University)
 • Marcela Veselková (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • Jana Vyrasteková (University of Nijmegen)
 • Tomáš Výrost (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Ján Zabojník (Queens University)

Fellows (deceased):

 • Martin Filko (IFP MF SR)

SEA Mentoring
Cieľom programu je umožniť PhD študentom slovenských vysokých škôl bližší kontakt s členmi SEA a poskytnúť im podporu počas ich štúdia, či už odporúčaním vhodnej literatúry, letných škôl, zahraničných stáží, vhodných konferencií, alebo prípravou spoločných výskumných projektov a prípadne aj spoločných publikácií.
Viac informacií.
Bratislava Economic Seminar
Semináre spoluorganizuje Katedra hospodárskej politiky EUBA s Odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK. Informácie na research@nbs.sk.

Slovenská ekonomická spoločnosť, 2021